Kompleksowa gospodarka odpadami

Doradztwo, obsługa systemu BDO,
sprzątanie i likwidacja wysypisk.
Zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Spójrz w przyszłość gospodarki odpadami

Posiadamy wiedzę i doświadczenie w doradztwie i wdrażaniu systemów gospodarki odpadami. Z sukcesem optymalizujemy wydatki, oferujemy kompleksowe doradztwo prawne, ekonomiczne i techniczne w obszarze wdrażania i stosowania nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi i przemysłowymi włącznie z surowcami wtórnymi i odpadami niebezpiecznymi.

Odtwórz wideo

Optymalizacja w gospodarce odpadami.

Specjalizacja

Mamy doświadczony zespół specjalistów – inżynierów, ekonomistów, audytorów i radców prawnych, których wiedza i praktyka pozwala proponować przemyślane i sprawdzone rozwiązania w zakresie:

Odpadki

Przejmujemy pełną odpowiedzialność za odpady i ich zagospodarowanie zgodnie z przepisami.

Redukcja

Doradzamy w zakresie minimalizacji pozostałości procesów produkcyjnych.

Odzyskiwanie

Tworzeniu procesy mających na celu ponowne wykorzystanie odpadów.

Recykling

Odzyskujemy i przetwarzamy surowce wtórne do ponownego użycia.

Kompost

Zagospodarujemy odpady organiczne z przeznaczeniem na nawóz organiczny.

Odtwórz wideo

Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: metale i tworzywa sztuczne, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne.

Odbieramy wszystkie odpady poprodukcyjne, przemysłowe i niebezpieczne takie jak sorbenty i emulsje. Zapewniamy odbiór surowców wtórnych z magazynów i działalności handlowych, a także odpady powstające z przetwarzania odpadów komunalnych z Instalacji Odpadów Komunalnych. Z budów odbieramy gruz, zmieszane odpady budowlane, drewno, azbest i inne.

Zadzwoń pomożemy z każdym odpadem

Nasze działania opieramy na kilkunastoletnim doświadczeniu w branży odpadowej oraz specjalistach w wybranych dziedzinach, z którymi bezpośrednio współpracujemy. W przypadku sprzętu pracujemy tylko z najlepszymi dostawcami krajowymi i zagranicznymi aby zapewnić ciągłość odbiorów i ograniczyć przestoje procesu. Dotychczas współpracowaliśmy z największymi fabrykami automotive, magazynami e-commerce, budowami fabryk hal i osiedli. Z naszych usług korzystały również samorządy oraz jednostki samorządu terytorialnego jak szpitale wojewódzkie.

Jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce.

Adres

Działamy na terenie całej Polski

Email

odpady@wasteworld.pl

Telefon

+48 662 392 625

Wszystkie usługi, które oferujemy