Waste World Sp. z o.o.

Doradztwo i pośrednictwo w gospodarce odpadami.

Oferta

Doradzamy i projektujemy procesy związane z odpadami aby usprawnić, zoptymalizować i zmniejszyć nakład pracy pracowników.
Jesteśmy pośrednikiem w gospodarce odpadami, przejmujemy odpowiedzialność za ich zagospodarowanie od klientów i przekazujemy odpady do ostatecznych instalacji gdzie są poddawane procesom odzysku, sortowania lub składowania.

Posiadamy liniowe zezwolenie na wytwarzanie odpadów w całej Polsce, podczas oczyszczania, sprzątania, czyszczenia czy remontów to my wytwarzamy odpad. Odpad jest uwzględniony w naszej ewidencji, składamy sprawozdania z wytworzonych odpadów do Urzędu Marszałkowskiego.Ze względu na powyższe możemy likwidować dzikie wysypiska, a także wspierać budowy i ściągać ciężar szukania odbiorców odpadów.

Optymalizacja w gospodarce odpadami.

Doradzamy odnośnie systemu prawnego gospodarki odpadami, sytemu BDO, prowadzimy BDO w imieniu klienta. Działamy w oparciu o wieloletnie doświadczenie i wsparcie specjalistów z branży. Nasze rozwiązania pozwalają na ograniczanie czasu poświęconego gospodarce odpadami do minimum aby klient mógł się skupić na rozwijaniu firmy i zarabianiu pieniędzy.

Zajmujemy się odpadami przemysłowymi, budowlanymi, niebezpiecznymi, komunalnymi oraz surowcami wtórnymi jak makulatura i tworzywa.

Zobacz jak działamy