• Odbiór gruzu, zmieszanych odpadów budowlanych

• Sprzątanie i czyszczenie

• Odbiór elektroodpadów

• Doradztwo i obsługa systemu BDO

• Wywóz śmieci

• Odbiór odpadów

• Odbiór odpadów niebezpiecznych

• Odbiór makulatury papierowej i kartonowej

• Likwidacja dzikich składowisk

• Sprzątanie budowy, przygotowanie terenu