Likwidacja dzikich składowisk

• Zużytych opon i części samochodowych

Dzikie składowiska opon samochodowych mają negatywny wpływ na środowisko, zdrowie publiczne oraz estetykę krajobrazu. Miejsca takie prowadzą do szeregu zagrożeń takich jak pożary, zanieczyszczenia gleby, zanieczyszczenia wód gruntowych, siedliska dla owadów i gryzoni. Są również problemem estetycznym, psującym krajobraz i atrakcyjność terenu w okolicy.

• Odpadów komunalnych

Likwidacja dzikich składowisk polega na usunięciu zgromadzonych odpadów, a następnie przetwarzaniu i utylizacji zgodnie z odpowiednimi przepisami i standardami dotyczącymi gospodarki odpadami. Proces ten może obejmować sortowanie, recykling, kompostowanie lub utylizację na składowiskach odpadów.

• Gruzu i odpadów poremontowych

Na podstawie przeprowadzonej oceny zagrożeń opracowujemy plan likwidacji i określamy harmonogram działań. Usuwanie takiego składowiska wymaga użycia specjalistycznego sprzętu do zbierania i transportu gruzu oraz odpadów budowlanych, takich jak: kontenery, ciężarówki i inne maszyny.

• Odpadów wielkogabarytowych

Przedmioty między innymi takie jak: stare meble, łóżka, drzwi, okna, materace, dywany, wózki, są zbyt duże, aby wyrzucić je do tradycyjnych pojemników, stąd też często trafiają w okoliczne miejsca nielegalnych składowisk. Aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko, należy jak najszybciej zadziałać z ich utylizacją i możliwie z recyklingiem poprzez odpowiednie segregowanie i przetworzenie materiałów, np. drewna, metali czy tworzyw sztucznych.

• Odpadów zielonych

Odpady zielone powinny być składowane na specjalnych składowiskach odpadowych, gdzie są przetwarzane między innymi przez kompostowanie. Ważne jest, aby zapewnić odpowiednie warunki składowania, aby zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska. Mogą być wykorzystywane do produkcji energii poprzez procesy biogazowania lub spalania w specjalnych instalacjach.

• Odpadów stanowiących pozostałości po sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Wysypiska odpadów elektrycznych są poważnym problemem, ze względu na szereg zagrożeń dla zdrowia publicznego i środowiska, które wynikają z obecności toksycznych substancji chemicznych, które mogą wyciekać do gleby i wód. Istotne jest podejmowanie działań na różnych poziomach, aby skutecznie zminimalizować negatywne skutki dzikiego wysypiska.

Dane firmy

Waste World Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witkiewicza 9A
44-102 Gliwice

NIP: 6312696500
KRS: 0000891104
REGON: 388531596
BDO: 000525517

Biuro handlowe

Waste World Sp. z o.o. - odbiór odpadów
ul. Stanisława Moniuszki 20A
41-902 Bytom

Kontakt

e-mail: odpady@wasteworld.pl
tel.: +48 32 496 84 62
tel.: +48 505 961 076