• Zużytych opon i części samochodowych

• Odpadów komunalnych

• Gruzu i odpadów poremontowych

• Odpadów wielkogabarytowych

• Odpadów zielonych

• Odpadów stanowiących pozostałości po sprzęcie elektrycznym i elektronicznym