Odbiór gruzu, zmieszanych odpadów budowlanych

• Gruz ceglany, betonowy, ceramiczny

Znany również jako gruz budowlany, to materiały pochodzące z rozbiórek, remontów czy też budowy obiektów. Często generowany materiał w dużych ilościach, wymaga odpowiedniego zarządzania i szybkiego czasu reakcji na odbiór kontenera. Dzięki naszej elastyczności, jesteśmy w stanie odebrać taki kontener w ciągu 24h. 

• Zmieszane odpady remontowo-budowlane

Odpady pochodzące z prac remontowych, które są wymieszane i zawierają różne materiały, drewno, metal, plastik, beton, cegły, opakowania. Posiadamy doświadczenie w obsłudze specyficznym klientów, jak np. firm remontujących lokale w galeriach handlowych, gdzie prace odbywają się godzinach nocnych – wtedy odpady są odbierane w niestandardowych godzinach pracy.

• Odpady z remontów i przebudowy dróg

Prace związane z utrzymaniem i modernizacją infrastruktury drogowej, obejmujące na przykład naprawę powierzchni, wymianę barierek ochronnych, ułożenie nowych warstw asfaltu czy też modernizacją znaków drogowych generują różnorodne odpady, zależne od wykorzystanych materiałów. Między innymi jest to asfalt, beton, metale czy też materiały izolacyjne. 

• Szlamy, żużle, żwiry, pyły

To różnorodne materiały odpadowe, które mogą występować w różnych branżach i procesach przemysłowych. Szlamy to mieszanina wody i różnych substancji jak np. substancje organiczne, metale, toksyny. Żużle to odpad stały, powstały w procesach przemysłowych, przykładowo produkcja stali czy procesy energetyczne. Żwiry głównie używane w budownictwie, do produkcji betonu lub asfaltu. Pyły występują w przemyśle chemicznych, czy też w metalurgii. 

 

Dane firmy

Waste World Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witkiewicza 9A
44-102 Gliwice

NIP: 6312696500
KRS: 0000891104
REGON: 388531596
BDO: 000525517

Biuro handlowe

Waste World Sp. z o.o. - odbiór odpadów
ul. Stanisława Moniuszki 20A
41-902 Bytom

Kontakt

e-mail: odpady@wasteworld.pl
tel.: +48 32 496 84 62
tel.: +48 505 961 076