• Oleje przepracowane

• Filtry olejowe

• Czyściwa

• Farby, rozpuszczalniki

• Odpady ropopochodne

• Asfalt

• Odpady zawierające smołę

• Gruz zawierający substancje niebezpieczne

• Gleba, ziemia zawierające substancje niebezpieczne