• Odpady powstające w procesie produkcji

• Odpady powstające w procesie sortowania

• Odpady powstające w procesie prowadzenia działalności gospodarczej