Odbiór odpadów

• Odpady powstające w procesie produkcji

Różnorodne rodzaje odpadów generowane podczas procesu wytwarzania produktów lub usług w różnych branżach przemysłowych. Odrzuty poprodukcyjne, nadwyżki materiałów, produkty nie spełniające standardów jakościowych. Opakowania po surowcach lub produktach wykorzystywane w procesie produkcyjnym. Są to również odpady ciekłe, takie jak substancje płynne zanieczyszczone przez procesy produkcyjne.

• Odpady powstające w procesie sortowania

Proces sortowania ma na celu oddzielenie różnych frakcji odpadów, co może generować pewne rodzaje odpadów jako produkt uboczny tego procesu. Mogą to być resztki odpadów, drobne fragmenty różnych materiałów, czy też inne mieszane frakcje odpadów. Mogą powstać też odpady niebezpieczne, które wymagają specjalnego postępowania w zakresie ich przetwarzania i utylizacji.

• Odpady powstające w procesie prowadzenia działalności gospodarczej

W zależności od branży i rodzaju prowadzonej działalności, te odpady mogą być różnorodne i zależą od koncepcji firmy i skali wykonywanych czynności. Dla przykładu są to na przykład opakowania po produktach dostarczanych lub wykorzystywanych w procesie biznesowym – pudełka, torby, folie. Innym przykładem może być działalność gastronomiczna, wtedy są to między innymi odpady spożywcze lub również ich opakowania.

Dane firmy

Waste World Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witkiewicza 9A
44-102 Gliwice

NIP: 6312696500
KRS: 0000891104
REGON: 388531596
BDO: 000525517

Biuro handlowe

Waste World Sp. z o.o. - odbiór odpadów
ul. Stanisława Moniuszki 20A
41-902 Bytom

Kontakt

e-mail: odpady@wasteworld.pl
tel.: +48 32 496 84 62
tel.: +48 505 961 076