Sprzątanie budowy, przygotowanie terenu

• Sprzątanie placu budowy

Usuwamy wszelkie pozostałości odpadów oraz innych materiałów z terenu budowy po zakończeniu prac budowlanych lub remontowych. Zapewniamy pełny porządek, bezpieczeństwo i efektywnie zarządzimy wszystkimi pozostawionymi odpadami.

• Przygotowanie terenu do odbioru

Istotny etap w całym procesie budowlanym, który ma na celu zapewnienie, że teren jest odpowiednio przygotowany i spełnia wszystkie wymagania przed oficjalnym odbiorem. Teren jest dokładnie czyszczony z wszelkich pozostałości, takich jak resztki budowlane, nadmiarowe materiały budowlane, gruzu i innych odpadków.

• Niwelacja terenu

Proces polegający na wyrównaniu powierzchni terenu, poprzez usunięcie nierówności, wykopów, pagórków lub innych nieregularności. Celem tego jest stworzenie odpowiednio przygotowanej powierzchni do dalszych plac budowlanych. Zajmujemy się odpowiednio wywozem nadmiarowej ziemi jak i wszelkich niepożądanych odkryć w postaci zakopanych odpadów.

• Zdjęcie humusu

Usunięcie warstwy humusu musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony gleby i środowiska naturalnego oraz zatwierdzonymi planami i zezwoleniami budowlanymi.

Dane firmy

Waste World Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witkiewicza 9A
44-102 Gliwice

NIP: 6312696500
KRS: 0000891104
REGON: 388531596
BDO: 000525517

Biuro handlowe

Waste World Sp. z o.o. - odbiór odpadów
ul. Stanisława Moniuszki 20A
41-902 Bytom

Kontakt

e-mail: odpady@wasteworld.pl
tel.: +48 32 496 84 62
tel.: +48 505 961 076