• Sprzątanie placu budowy

• Przygotowywanie terenu do odbioru

• Niwelacja terenu

• Zdjęcie humusu