Wywóz śmieci

• Opakowania z papieru i tektury

Papier i tektura stanowią znaczną część odpadów w wielu branżach. W przypadku dużych ilości opakowań, możemy zastosować prasy oraz belownice do kompaktowania tych materiałów. Pozwala to zmniejszyć objętość odpadów i ułatwia transport oraz przetwarzanie.

• Opakowania z tworzyw sztucznych

W miejscach gdzie są wykorzystywane opakowania z tworzyw sztucznych zapewniamy odpowiednie pojemniki do segregacji tych materiałów. Są to materiały, które mogą zostać poddane recyklingowi i przetworzone na nowe produkty.

• Opakowania z drewna

Powszechne stosowane w transporcie, logistyce, handlu detalicznym i przemyśle spożywczym. Jednym z przykładów są palety, wykorzystywane w wielu branżach i sektorach. Drewno to materiał, który można łatwo poddać recyklingowi.

• Opakowania z metali

W przemyśle metalurgicznym i przetwórczym powstają również odpady poprodukcyjne, które mogą być poddawane recyklingowi lub przetwarzaniu w celu ponownego wykorzystania. Odbieramy również opakowania metalowe zanieczyszczone smarami, farbami, olejami, również wielkogabarytowe beczki i kanistry po olejach oraz substancjach chemicznych.

Dane firmy

Waste World Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witkiewicza 9A
44-102 Gliwice

NIP: 6312696500
KRS: 0000891104
REGON: 388531596
BDO: 000525517

Biuro handlowe

Waste World Sp. z o.o. - odbiór odpadów
ul. Stanisława Moniuszki 20A
41-902 Bytom

Kontakt

e-mail: odpady@wasteworld.pl
tel.: +48 32 496 84 62
tel.: +48 505 961 076